Czym jest projekt SoLaPack?

 

Projekt SoLaPack jest międzynarodowym projektem badawczym, którego celem jest opracowanie metod i środków zapobiegania migracji substancji krytycznych, w postaci powłok sorpcyjnych w materiałach opakowaniowych pochodzenia celulozowego.

Projekt ten realizowany jest w ramach międzynarodowej inicjatywy badawczej CORNET (od: Collective Research Network). Inicjatywa CORNET kreuje projekty ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów technicznych interesujących określone branże przemysłu, w co najmniej trzech krajach.

Zgodnie z tą zasadą Projekt SoLaPack jest ukierunkowany na potrzeby branży opakowań w Belgii, Niemczech i Polsce. Stąd też wnioskującymi o uruchomienie tego rodzaju projektów są organizacje zrzeszające przedsiębiorców z określonych branż, przyjmując na siebie obowiązek (rolę) krajowych koordynatorów. Dodatkowym wymogiem (zasadą) jest udział w realizacji projektu co najmniej dwóch jednostek naukowych z każdego kraju. W przypadku Polski, organizacją wnioskującą uruchomienie Projektu SoLaPack jest Polska Izba Opakowań. Ze strony Niemiec: Fundacja Technologii Papieru (Papiertechnische Stiftung – PTS). Ze strony Belgii: Stowarzyszenie Przedsiębiorców CELABOR.

Jednym z ważnych zadań zrzeszeń (organizacji wnioskujących) reprezentujących przedsiębiorców, jest utworzenie w każdym z krajów Komitetu Użytkowników. Należy rozumieć, iż chodzi o użytkowników rezultatów jakie uzyskamy w wyniku realizacji Projektu. Komitet Użytkowników winni stanowić przedstawiciele małych i średnich firm, w liczbie minimum pięciu. Ze strony Polski Komitet Użytkowników stanowią przedstawiciele następujących firm: AKPUD; BESKID; KARTONEX; SANEX i YANKO.

Partnerskie dla Izby zrzeszenia w Niemczech i Belgii powołały Komitety Użytkowników składające się z przedstawicieli 6 firm. Polska Izba Opakowań zamierza także zwiększyć krajowy Komitet Użytkowników, o co najmniej jeszcze 2 firmy.

Głównym zadaniem Komitetu Użytkowników jest monitorowanie realizacji Projektu. W szczególności chodzi o zgłaszanie wniosków mających na celu maksymalne wykorzystanie w praktyce rezultatów uzyskiwanych przez wykonawców badań. Bardzo ważnym jest, dostosowywanie uzyskiwanych rezultatów, ich formy do potrzeb i możliwości (warunków) aplikacyjnych przemysłu.

 

Realizacja projektu